Saturday, December 27, 2008

ANG AKING BAYANI


One afternoon sometime in the last days of July, a first year student hesistantly approached me and handed me a note(?) written on a pink sheet of paper. At first, she was shy so I have to goad her and ask, "What can I do for you?" Then she handed me the letter and walked away hurriedly. I knew this young lady so I was amused of her behavior just then. I became curious so I read what she wrote...

Para sa akin ang aking bayani sa campus ay si Sir Carlo, kasi siy ay nagtuturo sa atin kung ano'ng tamang gagawin sa eskuwelahan. Minsan nasisilayan ko siyang pumupulot ng mga kalat na kanyang nakikita. Nasasabi ko na siya ay isang bayani dahil siya ay naging Punong-guro rin ng St. Mary's Academy.

Sa lahat na taong nakita ko, siya ay may talino at kakayahang tayo ay maging mabait. Habang siya ay Punong-guro, siya ri'y nagtuturo ng Computer III at iba pa. Kung wala siya, walang mangangalaga sa eskwelahang ito.

Ikaw ay isang bayani para sa akin. Ikaw ay matalino, at mahalaga ka sa buhay ko. Dahil ikaw ay nangangalaga ng eskwelahan ko, ikaw ang aking bayani.

I was flattered reading the letter not because I was being looked up to as a hero. I was very happy because at least one student has appreciated my effort of keeping our school clean. I was so touched by how much she put premium on such a very mundane task of picking up trash left behind by not so responsible students. This is one of the many simple things that make teaching very fulfilling.

No comments: